Foto z otvorenia

Foto z prvého korčuľovania

Zopár záberov zo štadióna

Mikuláš v Liba Academy

Trojkrálový karneval