Objednávka

  1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetu www.profihockey.sk sú považované za záväzné. Objednaním tovaru cez internet kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
  2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
  3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim.
  4. Vlastnícke právo na tovar získa kupujúci pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a prevzatím tovaru.
  5. Vyplnením záväznej objednávky kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivácii osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch /na uplatnenie zliav zákazníka/.


Platobné podmienky a preprava

  1. Preprava sa mení v závislosti na výbere dopravy, druhu tovaru a pod.
  2. Profi Hockey si vyhradzuje právo na predĺžení expedičnej doby v prípade nepredvídateľných udalostí. O prípadnej meškajúcej expedícii bude zákazník obratom informovaný e-mailom alebo telefonicky.
  3. Platba na dobierku je zatiaľ najpoužívanejší spôsob platby slovenských internetových obchodov. Zákazník platí pri preberaní tovaru fakturovanú cenu + prepravne. Ak by vznikol pri preberaní tovaru problém, je možné dohodnúť nový termín dodania telefonicky.
  4. Sme si vedomí, že cena je až na prvom mieste, preto časť nákladov na doručenie hradíme my a môžeme Vám ponúknuť bezkonkurenčnú cenu. Pri objednávke Vám bude účtované 6,-EUR poštovné a balné.
  5. Ak zvolí zákazník platbu bankovým prevodom, po odoslaní objednávky e-mailom a jej záväzným potvrdením, obdrží od nás e-mailom variabilný symbol /číslo objednávky/, potrebný pre identifikáciu Vašej platby. Následne zákazník prevedie resp. vloží čiastku odpovedajúcu kúpnej cene objednaného tovaru + prepravné na náš účet v banke. Po overení platby bude tovar expedovaný v dobe uvedenej na objednávke.


Happy Day
Happy Day začína v momente vyvesenia bannera s danou zľavou na stránku www.profihockey.sk. Končí v ten istý deň o 00,00 hod. Za záväzné objednávky budú považované tie, ktoré budú uskutočnené v tomto čase. Zľava Happy Day sa nevzťahuje na veci už zlacnené alebo iné jednorázové zľavy.

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje ako napr. meno, adresa, telefón, bank. spojenie, prípadne IČO, DIČ atď., ktoré sú obsahom objednávky, sú firmou EMPE plus s.r.o. považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu. Spoločnosť EMPE plus s.r.o. tieto údaje o zákazníkoch zásadne neposkytuje tretím osobám, okrem tých ktoré sa bezprostredne podieľajú na vybavení objednávky /banka, pošta, atď./ a to iba v nutnom rozsahu.