PODMIENKY PRENÁJMU ĽADOVEJ PLOCHY ZIMNÉHO ŠTADIÓNA V ČANI.

-       Platba za prenájom ľadovej plochy musí byť uhradená vopred (max. v deň prenájmu).Objednávateľ , ktorý nebude mať uhradenú platbu za preájom vopred, nebudú mu vydané kľúče od šatne, a nebude mu umožnený vstup na zimný štadión v Čaňa.

-      V prípade že objednávateľ sa nedostaví na objednaný termín a čas prenájmu, platba za prenájom ľadovej plochy mu prepadá v plnej výške. Prípadné zmeny plánu rozdelenia ľadovej plochy je nutné konzultovať (oznámiť) minimálne 48 hodín pred samotným prenájmom, dohodnutým podľa objednávky.

-       Z dôvodov časovej nadväznosti je nutné dodržiavať stanovené časy prenájmu presne podľa plánu rozdelenia ľadovej plochy na príslušný týždeň. Nežiadajte ich predlžovanie od služby technického presonálu. V prípade výnimočnej situacie, časový posun, Vám bude v čas oznámený, ešte pred samotným prenájmom.

-       Všetci prenajímatelia ľadovej plochy, prevádzajú športovú činnosť na vlastnú zodpovednosť. Zimný štadión Čaňa(resp. prevádzkovateľ EMPE plus s.r.o.) nepreberá žiadne následky v prípade úrazu alebo zranenia, ku ktorému dôjde počas športovej činnosti.

-       Za cennosti uložené v šatni počas prenájmu Zimný štadiónČaňa(resp. EMPE plus s.r.o.) nezodpovedá.Prenajímateľ je povinný šatňu riadne uzamknúť.

-       Pred prvým prenájmom ľadovej plochy je prenajímateľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi, zoznam osôb oprávnených vyberať kľúče od šatne za danú skupinu. Na zozname bude uvedené meno a tel. kontakt. Prevádzkovateľ to bude vyžadovať pri každom prenájme.

-       Pre všetkých prenajímateľov platí PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU NA ĽADOVÚ PLOCHU POČAS ÚPRAVY PLOCHY ROLBOU. V prípade že prenajímateľ toto nariadenie nebude rešpektovať, službu konajúci technický personál zimného štadióna preruší (ukončí) úpravu ľadovej plochy. V takýchto prípadoch prenajímateľ nemá právo zľavy za hodinový prenájom, ani právo žiadať iný náhradný termín.

 

CENNÍK PRENÁJMU:

 

V cene prenájmu je započítané:

-     1x šatňa vrátane socialného zariadenia a spŕch, k dispozicií 30.min. pred začiatkom samotného prenájmu, a 30 min. po ukončení prenájmu.

-     1x malá šatňa navyše za poplatok 5,-eur( päť eur)

-     Mokrá úprava ľadovej plochy.

-     Tréningové hokejové bránky

-     Osvetlenie - tréningové svietenieChceli by sme oboznámiť záujemcov o prenájom ľadu, že ľady budú prideľované v tomto poradí:

  1. Záujemca o pravidelný ľad, minimálne dve hodiny za týždeň.
  2. Záujemca o pravidelný ľad, minimálne hodina ľadu za týždeň.
  3. Jednorázový prenájom.


PLATOBNÉ PODMIENKY:

Hodina ľadu na zimnom štadióne v Čaňi.

1HOD = 120EUR

Ceny sú s 20% DPH !!

 

Peter Buchla -  za prevádzkovateľa zimného štadióna

0911 041 000

hokej@t-zones.sk